Výplň a čistenie kanálikov

VÝPLŇ:

Podstatou výkonu je rekonštrukcia kazom zničenej časti zubu pomocou estetickej kompozitnej výplne. Vďaka operačnému mikroskopu, ktorý využívame pri každom výkone môžeme ušetriť maximum zdravého tkaniva a odvŕtať len to, čo je naozaj potrebné odstrániť. Prvými krokmi ošetrenia je aplikácie lokálnej anestézie (pre bezbolestný priebeh zákroku) a izolácia pracovného pola pomocou kofferdamovej blany, ktorá je pre kvalitu ošetrenia kľúčová. Posledným krokom je poučenie pacienta o tom, ako je potrebné zrekonštruovaný medzizubný priestor čistiť, aby sme dosiahli maximálnu trvanlivosť výplne.

ČISTENIE KANÁLIKOV:

Čistenie kanálikov tzv. endodontické ošetrenie je potrebné robiť hlavne v týchto prípadoch:
Kaz je veľmi hlboký a už zasahuje do zubného nervu, Zub je silne bolestivý alebo je prítomný zápal v priebehu koreňa, Niekedy pred nasadením protetickej práce.

Endodontické ošetrenie je jedno z najnáročnejších ošetrení časovo, technicky ale aj finančne a preto venujeme čas hlavne prevencii týchto ťažkostí – pravidelné preventívne prehliadky a dentálna hygiena

Základný postup: Aplikáciou lokálnej anestézie blokujeme bolesť pri ošetrení. Následne nasadením izolačnej blany predídeme riziku prehltnutia dezinfekčných roztokov a kontaminácii kanáliku zuba, pretože cieľom endodontického ošetrenia je dokonalá dezinfekcia tohto priestoru. Po dôkladnom zbavení baktérii zubné kanáliky zaplníme a následne na väčšinu zubov zhotovujeme overlay/korunku. Prečo je to potrebné? Zub je po vybratí ciev a nervu dehydratovaný, oslabený a krehký a takto ho chránime pred zlomením. Samozrejmosťou je využitie operačného mikroskopu