CENNÍK

(V zátvorke uvedené ceny sú bez príspevku zo zdravotnej poisťovne – ak pacient nie je poistený, prípadne neabsolvoval preventívnu prehliadku v minulom kalendárnom roku)

 

cena
5 € (mimo ZP 5€ )

Povrchová anestézia

cena
15 € (mimo ZP 20€ )

Injekčná anestézia

cena
10 € (mimo ZP 15€ )

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

cena
15 € (mimo ZP 25€ )

Incízia dentogénneho abscesu

cena
35 € (mimo ZP 35€ )

Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie

cena
0 € (mimo ZP 20€ )

Preventívna prehliadka - dospelý

cena
0 € (mimo ZP 20€ )

Preventívna prehliadka v tehotenstve

cena
15 € (mimo ZP 25€ )

Cielené stomatologické vyšetrenie

cena
35 € (mimo ZP 35€ )

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

cena
0 € (mimo ZP 20€ )

Preventívna pedostomatologická prehliadka

cena
30 € (mimo ZP 35€ )

Akútne vyšetrenie

cena
100 € (mimo ZP 100€ )

Vyžiadanie akútneho vyšetrenia mimo pracovného času/hodina

cena
5 €

Krátky administratívny úkon

cena
20 €

Dlhší administratívny úkon

cena
10 € (mimo ZP 15€ )

Intraorálna RTG snínmka zubov a ústnych tkanív

cena
15 € (mimo ZP 30€ )

Ortopantomogram

cena
20 € (mimo ZP 25€ )

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa

cena
50 € (mimo ZP 50€ )

Komplikovaná extrakcia mliečneho zuba

cena
40 € (mimo ZP 50€ )

Extrakcia jednokoreňového trvalého zuba alebo koreňa

cena
50 € (mimo ZP 65€ )

Extrakcia viackoreňového zuba

cena
70 € (mimo ZP 70€ )

Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov

cena
100 € (mimo ZP 100€ )

Komplikovaná extrakcia - neplánovaná chirurgická extrakcia

cena
15 € (mimo ZP 20€ )

Sutúra extrakčnej rany

cena
10 € (mimo ZP 20€ )

Zastavenie postextrakčného krvácania/lokálne ošetrenie rany (gelaspon, alveogyl, vybratie stehov … )

cena
50 € (mimo ZP 60€ )

Chirurgická revízia rany

cena
350 €

Korunka/Fazeta keramická (Emax)

cena
320 €

Korunka zirkónová

cena
150 €

Korunka kompozitná

cena
350 €

Onlay/Inlay/Overlay Emax

cena
250 €

Onlay/Inlay/Overlay Kompozit

cena
30 €

Adhezívna fixácia/zub

cena
20 €

Sňatie korunky/zub

cena
50 €

Provizórna korunka

cena
280 €

Kovokeramická korunka

cena
300 €

Imediátna náhrada

cena
30 €

Konzultácia 30 min

cena
60 €

Entonox (rajský plyn) prietokový dieťa/30 min

cena
100 €

Entonox (rajský plyn) prietokový dospelý/ 30 min

cena
50 €

Premedikácia (midazolam)

cena
5 €

Napálenie RTG na CD/usb

cena
10 €

Preleštenie výplne

cena
10 €

Lokálne vyartikulovanie chrupu

cena
10 €

Ošetrenie citlivých plôšok/zub

cena
50 €

Preendodontická dostavba zuba

cena
15 €

Kofferdamová blana

cena
50 €

Odstránenie starej koreňovej výplne/čapu pod mikroskopom

cena
100 €

Odstránenie zlomeného koreňového nástroja

cena
80 €

Zavedenie FRC čapu s dostavbou

cena
5 €

Optragate

cena
150 €

Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika KOMPLET (bez výplne)

cena
200 €

Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov KOMPLET (bez výplne)

cena
250 €

Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov KOMPLET (bez výplne)

cena
300 €

Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov KOMPLET (bez výplne)

cena
70 €

Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika dočasné (CaOH2)

cena
100 €

Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov dočasné (CaOH2)

cena
125 €

Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov dočasné (CaOH2)

cena
150 €

Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov dočasné (CaOH2)

cena
80 €

Endodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika - zaplnenie definitívne (bez výplne)

cena
100 €

Endodontické ošetrenie 2 koreňových kanálikov - zaplnenie deifnitívne (bez výplne)

cena
125 €

En23 Endodontické ošetrenie 3 koreňových kanálikov - zaplnenie definitívne (bez výplne)

cena
150 €

Endodontické ošetrenie 4 koreňových kanálikov - zaplnenie definitívne (bez výplne)

cena
30 €

Reendodontické ošetrenie 1 koreňového kanálika

cena
25 €

Parodontologické ošetrenie/ zub

cena
15 €

Dočasné uzatvorenie po endodontickom ošetrení

cena
40 €

Devitalizačná vložka

cena
30 €

Protetický model

cena
60 €

Odstránenie zubného povlaku/kameňa komplet

cena
25 €

Inštruktáž, nácvik dentálnej hygieny a lokálna fluoridácia

cena
20 €

Pečatenie fisúr

cena
10 €

Odtlačok alginátový/čeľusť

cena
20 €

Silikónový odtlačok/čeľusť

cena
30 €

Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa/30 min

cena
40 €

Pulpotómia mliečneho zuba

cena
60 €

Pulpektómia mliečneho zuba

cena
20 €

Gingivektómia/kauter

cena
10 €

Gingivektómia

cena
400 €

Celková snímateľná náhrada

cena
500 €

Čiastočná snímateľný náhrada

cena
80 €

Koreňová nadstavba nepriama

cena
80 €

Medzerník

cena
40 €

Jednoplôšková výplň skloionomér

cena
50 €

Dvojplôšková výplň skloionomér

cena
60 €

Trojplôšková výplň skloionomér

cena
60 €

Fotokompozitná výplň malého rozsahu

cena
70 €

Fotokompozitná výplň stredného rozsahu

cena
80 €

Fotokompozitná výplň veľkého rozsahu

cena
100 €

Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitnou výplňou

cena
40 €

Použitie MTA

cena
20 €

Použitie operačného mikroskopu - hodina

cena
10 €

Atraumatic restorative treatment/zub

cena
200 €

Bielenie domáce denné/nočné

cena
100 €

Zostavenie komplexného liečebného plánu

cena
30 €

Dentálna hygiena - deti

cena
5 € / zub

AirFlow