EXTRAKCIA ZUBA

Extrakcia alebo vytrhnutie zuba je najčastejším chirurgickým zákrokom, ktorý v našej ordinácii vykonávame. Prvým krokom je aplikácia lokálnej anestézie pre zabezpečenie nebolestivého priebehu. Pre prevenciu postextrakčných komplikácii nevynechávame ani dôkladné poučenie pacienta ako sa po zákroku správať, aby hojenie rany prebehlo bez problémov.